Praha - Staroměstská radnice

Radnice Starého Města pražského byla zřízena kolem roku 1300. Čtyřboká věž dostavěna ve vrcholně gotickém slohu roku 1364 s bohatou výzdobou a arkýřovou kaplí. Orloj zhotovil kolem roku 1410 Mikuláš z Kadaně. Kalendářní deska je od Josefa Mánesa, byla osazena roku 1865 a nové sochy apoštolů od Vojtěcha Suchardy v roce 1948. Východní křídlo Staroměstské radnice bylo zničeno v roce 1945 a již neobnoveno..